Regulamin

1. Właścicielem projektu Weselna Lista Marzeń (dalej jako: WLM) jest Ceramica Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-834), przy ul. Gołębiej 3/7 (dalej jako: Organizator).

2. Realizację oraz obsługę list internetowych prowadzi Fast SC, so. Stefana Batorego 12/59 60-687 Poznań,
NIP 782-245-14-94, tel: 795-505-222 (dalej jako: Sklep Internetowy).

3. WLM jest listą tworzoną przez przyszłych Nowożeńców zawierającą spis produktów oferowanych
w salonach Rosenthal, stanowiący listę upominków, które przyszli Nowożeńcy chcieliby otrzymać od swoich Gości.

4. WLM może być stworzona przez Przyszłych Nowożeńców bezpośrednio w salonach firmowych Rosenthal, których wykaz wraz z adresami znajduje się w zakładce "Salony" lub za pośrednictwem sieci Internet –
w Sklepie Internetowym pod adresem: www.sklep.rosenthal.pl. Tworzenie WLM polega na wypełnieniu formularza dostępnego w salonach Rosenthal oraz w Sklepie Internetowym pod adresem: www.sklep.rosenthal.pl .

5. WLM zostaje aktywowana w momencie jej zarejestrowania w danym salonie Rosenthal lub Sklepie Internetowym. WLM może być zrealizowana jednorazowo lub też częściowo w jednym lub kilku salonach firmowych Rosenthal, o których mowa w pkt. 3, jeśli została zarejestrowana w salonie firmowym lub w Sklepie Internetowym na warunkach w nim obowiązujących. Nie jest możliwe zrealizowanie w salonach firmowych Rosenthal WLM zarejestrowanej w sklepie internetowym, jak również nie jest możliwe zrealizowanie w Sklepie Internetowym WLM zarejestrowanej w salonie firmowym Rosenthal.

6. Stworzenie oraz rejestracja WLM jest bezpłatne.

7. O zarejestrowanej WLM przyszli Nowożeńcy informują swoich Gości we własnym zakresie.

8. Upominkiem stanowiącym WLM może być tylko towar będący aktualnym asortymentem oferowanym przez Organizatora. Istnieje możliwość umieszczenia na WLM produktów niestandardowych, których sprzedaż realizowana jest na specjalne zamówienie. W takim przypadku przyszli Nowożeńcy zobowiązani są do uiszczenia zaliczki na taki towar oraz jego odbioru na warunkach obowiązujących w salonach Rosenthal.

9. Przyszli Nowożeńcy nie są ograniczeni kwotowo w odniesieniu do łącznej wartości WLM, jednak gdy:

 • Wartość WLM przekracza 2000 zł przyszli Nowożeńcy uprawnieni są do otrzymania:
  - prezentu wybranego przez przyszłych Nowożeńców o wartości 10% łącznej kwoty zrealizowanej WLM,
  - rabatu 10% na zakup upominków dla Gości i Rodziców
 • Wartość WLM przekracza 4000 zł przyszli Nowożeńcy uprawnieni są do otrzymania:
  - prezentu wybranego przez przyszłych Nowożeńców o wartości 10% łącznej kwoty zrealizowanej WLM,
  - prezentu wybranego przez Organizatora o wartości 10% zrealizowanej WLM,
  - otrzymania Karty Rabatowej Rosenthal (upoważniającej do 10% rabatu przy każdych kolejnych zakupach),
  - rabatu 10% na zakup upominków dla Gości i Rodziców
 • Wartość WLM przekracza 6000 zł przyszli Nowożeńcy uprawnieni są do otrzymania:
  - prezentu wybranego przez Przyszłych Nowożeńców o wartości 10% łącznej kwoty zrealizowanej WLM,
  - prezentu wybranego przez Organizatora o wartości 15% zrealizowanej WLM,
  - otrzymania Karty Rabatowej Rosenthal (upoważniającej do 10% rabatu przy każdych kolejnych zakupach),
  - rabatu 15% na zakup upominków dla Gości i Rodziców

10. Warunkiem przyznania powyższych prezentów i rabatów jest faktyczne zrealizowanie przez Gości WLM na kwotę co najmniej równą progom, od których zależy otrzymanie prezentu lub rabatu. Rabaty i prezenty przyznawane są po zrealizowaniu przez Gości WLM, a w celu ich realizacji przyszli Nowożeńcy powinni zgłosić się do dowolnego salonu Rosenthal lub Sklepu Internetowego w zależności od tego, gdzie dokonano rejestracji i realizacji WLM przez Gości, zgodnie z pkt. 4.

11. WLM dostępna jest dla Gości bezpośrednio po jej zarejestrowaniu zgodnie z pkt. 3 regulaminu. Odbiór zakupionych przez Gości upominków następuje w salonach bezpośrednio po zakupie lub na prośbę Nowożeńców umieszczone w WLM zakupione upominki mogą być dostarczone przez Organizatora
na miejsce uroczystości, we wskazanym w WLM dniu, po uprzednim ustaleniu warunków dostawy.

11. Dokonując rejestracji WLM przyszli Nowożeńcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.